birdtoday

Please or Register to create posts and topics.

Lineolated parakeet

ว่าด้วยเรื่อง น้องลินนี่ นกแก้วตัวเล็กๆขนาดพอๆกับเลิฟเบิร์ด แต่เมาท์เก่ง ไฟแล่บ เลียนเสียงได้ดี กิริยาน่ารัก เวลาเลี้ยงเชื่อ เขาจะน่ารักมากกกก

 

ลินนี่ แบ่งสีพื้นฐานเป็น 2 ซีรี่ย์

1.ซีรี่ย์ กรีน  มีสีตามลำดับดังนี้

กรีน  (เขียวธรรมดา)

ดาร์ดกรีน (เขียวมี 1 ดาร์คยีน)

โอลีฟ  (เขียวมี2ดาร์คยีน)

ลูติโน่ (เหลือง เป็นนกที่มียีนเผือก และเม็ดสีเขียว)

 

2.ซีรี่ย์ เทอควอยส์

เทอควอยส์  (ฟ้าน้ำทะเล)

โคบอลท์ (เทอร์ควอยส์ ที่มี1ดาร์คยีน)

เมิฟ (เทอควอยส์ที่มี 2 ดาร์คยีน)

ครีม (ครีม เป็นนกเผือกที่มียีนเม็ดสีเทอควอยส์

 

และนอกจากนี้ ยังมีพวกเกรย์วิง หรือจะเรียกว่า dilute ก็ได้ เพราะสีของพวกเกรย์วิง จะจางลงกว่านกปกติ