การเลือกลูกป้อน ลินนี่(ไลโอเลต)

คำแนะนำสำหรับมือใหม่ในการเลือกซื้อ นกแก้ว ลินนี่ โอเลเต็ด (ไลน์โอเลต หรือไลโอเลต) ลูกป้อน

  1. เลือกลูกป้อน ที่สามารถระบุ พ่อแม่พันธ์ได้ ในกรณีที่ต้องการไปต่อยอดหรือทำสี เพราะบางลักษณะด้อย จะทำให้เกิดปัญหาในกรณีผสมกับลูกป้อน ที่มียีนด้อยด้วยกัน
  2. เลือกลูกป้อนที่มีลักษณะแอคทีฟ ร่าเริง ดวงตาสดใส มีการตอบสนองต่อการป้อนที่ดี
  3. เลือกลูกป้อนที่มี นน.มาตรฐาน อยู่ระหว่าง 46 – 52 กรัม การเลือกลูกป้อนขนาดเล็ก อาจมีผลในความแข็งแรงและการอยู่รอดของนกได้
  4. เลือกลูกป้อนที่มีลักษณะ กระโหลกสมส่วน ปีกสมบูรณ์ นิ้วและเล็บสมบูรณ์ครบ นิ้วไม่บิดงอ
  5. เลือกลูกป้อนที่ไม่หอบ เกร็ง ไม่มีมูลติดก้น

พูดคุยกันต่อในฟอรั่ม https://www.birdtoday.com/forum/topic/คำแนะนำในการซื้อนก-ไลนื/#postid-28

Spread the love
Exit mobile version